Varovanje podatkov kupca

Varovanje podatkov kupcev v spletni trgovini Galeb.eu

Ponudnik potrebuje za korektno izpolnitev naročila nekatere osebne podatke uporabnika. Ponudnik zagotavlja, da bo vse podatke obdržal v tajnosti in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in naročil. Ob tem je ponudnik tudi partner spletnega plačilnega sistema Paypal, v okviru katerega lahko uporabnik opravlja plačila tudi s svojimi plačilnimi karticami, pri čemer podatkov o kartici ni potrebno posredovati ponudniku.

Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga, oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop s pojasnilom postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki. Vse cene so jasno in nedvoumno določene.

Po oddaji naročila uporabnik prejme na svoj elektronski naslov (definira ga ob oddaji naročila) kupoprodajno pogodbo oz. potrditev naročila z vsemi zahtevanimi podatki o naročniku ter naročenih artiklih. Tak dokument služi kot pogodba v elektronski obliki in je podlaga za izstavitev računa. Račun v tiskani obliki je priložen pošiljki. Potrditev naročila v elektronski obliki se hrani pri ponudniku in je uporabniku kadarkoli na voljo na vpogled na njegovo zahtevo, ki mora biti pisna ali po elektronski pošti na naslov info@galeb.eu.