Pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Galeb.eu 


Uvod

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje Galeb.EU, Bogdan Skok, s.p., Videm 16 b, 2284 Videm pri Ptuju (v nadaljevanju ponudnik). Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine Galeb.eu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina Galeb.eu je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini Galeb.eu.

Ponudnik in uporabnik medsebojne obveznosti pri nakupih preko trgovine Galeb.eu urejata s temi splošnimi pogoji. Vsak uporabnik storitve spletne trgovine Galeb.eu lahko dobi svoje uporabniško ime in geslo, če želi. To pridobi z registracijo v sistem, ki pa za izvedbo nakupa ni nujna, saj je nakup mogoč tudi brez registracije. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga ob prijavi tudi sam definira. Uporabnik je s tem dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.


Trajnost podatkov njihova varnost in dostopnost

Ponudnik potrebuje za korektno izpolnitev naročila nekatere osebne podatke uporabnika. Ponudnik zagotavlja, da bo vse podatke obdržal v tajnosti in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in naročil. 
Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in bo tudi sam poskrbel za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.
Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga, oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop s pojasnilom postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki. Vse cene so jasno in nedvoumno določene.


Veljavnost naročila, sklenitev pogodbe v elektronski obliki ter hramba dokumentov

Uporabnik s svojim naročilom potrjuje, da sprejema ponudnikove prodajne pogoje! Cene, veljavne v trenutku prejema naročila so za ponudnika obvezujoče do dokončne izvedbe posla, torej odpreme blaga. Cene artiklov na predračunu, ki ga uporabnik prejme ob oddaji naročila tako veljajo ne glede na dobavni rok, ki velja za posamezni naročen artikel.
Če zaradi višje sile ali občutnih sprememb na nabavnem trgu, na katere ponudnik nima vpliva, ne more zagotoviti dobave blaga, ali če iz enakih razlogov ne more zagotoviti dobave blaga pod dogovorjenimi pogoji, lahko ponudnik odstopi od pogodbe. Uporabnika o tem obvesti na elektronski naslov oz. telefonsko, ob tem pa vrne vsa morebitna do tedaj prejete vplačila v njihovi celotni višini.
Po oddaji naročila uporabnik prejme na svoj elektronski naslov (definira ga ob oddaji naročila) kupoprodajno pogodbo oz. potrditev naročila z vsemi zahtevanimi podatki o naročniku ter naročenih artiklih. Tak dokument služi kot pogodba v elektronski obliki in je podlaga za izstavitev računa. Račun v tiskani obliki je priložen pošiljki. Potrditev naročila v elektronski obliki se hrani pri ponudniku in je uporabniku kadarkoli na voljo na vpogled na njegovo zahtevo, ki mora biti pisna ali po elektronski pošti na naslov info@galeb.eu.


Dobavljivost in dobavni roki

Odpremo vsega blaga, ki je na zalogi, ponudnik zagotavlja v enem do treh delovnih dneh od datuma prejetega naročila.
Ponudnik se v vsakem trenutku trudi imeti na zalogi v svojem skladišču čim večjo količino izdelkov, njihova velika raznovrstnost (barve, motivi, velikosti ter vsebina kompletov) pa je prevelika, da bi lahko imel v vsakem trenutku na zalogi prav vse izdelke. Za blago, ki ga v trenutku prejema naročila ni na zalogi, bo ponudnik po elektronski pošti posredoval tudi predviden datum dobave ali bo uporabnika poklical in se dogovoril o najboljši rešitvi.
Če uporabnik med standardnimi izdelki in/ali kompleti ne najde izdelka/paketa po svojih željah, lahko piše na info@galeb.eu in skupaj s ponudnikom bosta poskušala najti najboljšo možnost za uporabnika.


Vrnitev izdelka

Ponudnik skrbi za kvaliteto blaga. Če je uporabnik prejel izdelek, ki ne ustreza njegovim pričakovanjem, ga bo ponudnik nadomestili z drugim ali uporabniku vrnil kupnino. Uporabnik mora o vračilu izdelka ponudnika obvestiti v roku 14 dni od prejema pošiljke pri čemer ni potrebno podajati nobenih pojasnil. Uporabnik obvesti ponudnika o odstopu od pogodbe na elektronski naslov info@galeb.eu ali katero od telefonskih številk, navedenih med kontaktnimi podatki ponudnika. Uporabnik mora izdelek vrniti najkasneje v roku 30 dni od predhodno poslanega obvestila. Vrnitev prejetega blaga s strani uporabnika v roku za odstop od pogodbe (14 dni od prejema pošiljke) se šteje za obvestilo o odstopu od pogodbe. Edini strošek, ki ob vrnitvi izdelka/blaga bremeni potrošnika (uporabnika), je neposreden strošek vračila blaga (stroški poštnine ob vrnitvi).
Uporabnik mora vrniti neuporabljen izdelek! Tekstilni izdelki, ki so bili oprani in ali drugače uporabljeni, ne morejo biti predmet vračila, razen če gre za vračilo iz naslova garancijskega jamstva in napaka ni bila vidna pred uporabo ali pranjem. Na morebitne napake pri dobavljenih izdelkih (vzorci, barve, dimenzije,...) je stranka dolžna opozoriti pred uporabo ali pranjem izdelkov, če so ta odstopanja vidna in želi stranka uveljavljati pravico do vračila ali zamenjave izdelka. Prav tako ne morejo biti predmet vračila pohištveni izdelki, ki so bili predhodno sestavljeni, razen če gre za vrnitev iz naslova garancijskega jamstva in napaka ni bila vidna pred sestavljanjem izdelka.
Uporabnik mora blago vrniti na naslov: Galeb.EU, Bogdan Skok, s.p., Videm 16 b, 2284 Videm pri Ptuju.

Pravila ter način vračila blaga natančno določa in opisuje Zakon o varstvu potrošnikov v členih 43.č in 43.d!

Po prejetem obvestilu oz. vrnjenem artiklu bo ponudnik kontaktiral uporabnika in dogovorila se bosta o najustreznejšem načinu vračila kupnine. Ponudnik bo uporabniku vrnil celotno kupnino vključno s stroški, ki so nastali ob pošiljanju blaga. Za čim hitrejšo vrnitev kupnine uporabnik sočasno z obvestilom o vrnitvi izdelka ponudnika obvesti tudi o številki svojega bančnega računa, na katerega se izvede plačilo. Vračilo kupnine se lahko izvrši na TRR ali PayPal račun uporabnika.


Reklamacija

Če uporabnik prejme paket, vidno poškodovan med transportom, ga je dolžen takoj reklamirati dostavni službi in o tem obvestiti tudi ponudnika na elektronski naslov info@galeb.eu. Dostavna služba skupaj z uporabnikom sestavi zapisnik z ugotovitvami, v nasprotnem primeru naj uporabnik pošiljke ne prevzame, kot razlog zavrnitve pa navede vidne poškodbe na paketu.
Če uporabnik prejme napačen izdelek ali izdelek z napako, ponudnik izdelek zamenja ali vrne denar v skladu z določili prejšnjega poglavja "Vrnitev izdelka". Ponudnik pokrije stroške vrnitve paketa. Vidne napake na izdelku je uporabnik dolžen reklamirati v roku 8 dni po prejemu, za skrite napake ta rok ne velja. Uporabnik je dolžen izpolniti formular "vračilo izdelka", ki služi kot reklamacijski zapisnik. Ta je na voljo na spodnji povezavi. Izpolnjen formular uporabnik skupaj z računom in izdelkom vrne ponudniku.

Reklamacijski zapisnik


Podatki na straneh

Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb, splošnih pogojev kot tudi pogojev spletne trgovine. Vsebinske napake so možne.


Cene in DDV

Cene, označene ob artiklu v spletni trgovini so v evrih in imajo vključen DDV, po trenutno veljavnih stopnjah, ki veljajo v Sloveniji. Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe cen, pri čemer spoštuje določila, zapisana v predhodnem poglavju "Veljavnost naročila...".


ZDavPR

Pri poslovanju spletne trgovine Galeb.eu je upoštevan pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov. Vsak račun, ki ni plačan z neposrednim nakazilom na TRR ponudnika, je davčno potrjen. Podrobnosti o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi njihovih oznak, ter pravila o dodeljevanju zaporednih številk računov, so zapisana v internem aktu, sprejetem 31.12.2015 in veljavnem od 02.01.2016.
 

Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca da prevzame in zadrži izdani račun


Drugi stroški naročanja

Na dokumentu, ki se avtomatsko oblikuje ob oddaji naročila, so uporabniku razvidni vsi stroški, vključno s stroškom pošiljanja paketa. Dostavna služba vam nima pravice zaračunati nobenih dodatnih stroškov!
Več o razpoložljivih načinih plačila si lahko preberete tukaj in več o razpoložljivih načinih dostave tukaj!


Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti info@galeb.eu ali po klasični pošti na naslov:
Galeb.EU, Bogdan Skok, s.p.
Videm 16 b
2284 Videm pri Ptuju

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti uporabniku oz. kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


Splošno

Kar ni zapisano na tej strani, se ureja v skladu z ustrezno zakonodajo. Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Galeb.eu so sestavljeni v skladu z:

Zakonom o varstvu potrošnikov,
Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu,
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.