ZDavPR

Pri poslovanju spletne trgovine Galeb.eu je upoštevan pravilnik o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov. Vsak račun, ki ni plačan z neposrednim nakazilom na TRR ponudnika, je davčno potrjen. Podrobnosti o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi njihovih oznak, ter pravila o dodeljevanju zaporednih številk računov, so zapisana v internem aktu, sprejetem 31.12.2015 in veljavnem od 02.01.2016.
 

Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca da prevzame in zadrži izdani račun